Edukativne aplikacije kao pomoćni alat u pripremi za školu

Edukativne aplikacije kao pomoćni alat u pripremi za školu

Kada govorimo o spremnosti za školu tada na umu imamo djetetovu tjelesnu, kognitivnu i socio-emocionalnu zrelost. Kognitivna zrelost obuhvaća razvijenost predčitalačkih i predmatematičkih vještina, pažnje i koncentracije, prostorne i vremenske orijentacije te grafomotoričkih vještina.

Djeca su danas od naranije dobi izložena informatičkoj tehnologiji koja je postala prihvaćen i uobičajen dio naših životnih alata. Bez nje, život je gotovo pa nezamisliv. Kao takav, postao je i dio pripreme za školu uz koji djeca uče i usvajaju nove vještine na drugačiji, inovativniji i njima zanimljiviji način. 

Danas možemo pronaći brojne edukativne aplikacije koje su promijenile pristup učenju te na neki način i olakšale poticanje kognitivnog razvoja i usvajanje novih znanja i vještina. 

U nastavku donosimo popis ICT-AAC© aplikacija namijenjenih djeci školskim obveznicima s kojima i roditelji i djeca mogu uživati u zajedničkoj igri, druženju i učenju. Navedene Apple IOS, Android i Web aplikacije dostupne su za preuzimanje sa stranice http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/aplikacije.     

Pripremila: Gorana Mišćenić, psihologinja