Stare igre

Stare igre

U periodu predškolskog uzrasta, igra se kao crvena nit provlači kroz sve segmente djetetova razvoja. Igra nije podložna strogoj definiciji upravo zbog svoje složenosti, multifunkcionalnosti i neujednačenosti. Slobodna je i spontana aktivnost koja u sebi sadrži cilj i smisao, no njima nije i uvjetovana. Utjecaj igre na dijete, kao osnovni oblika učenja u predškolskom periodu, važan je zbog omogućavanja kognitivnog, socijalnog, emocionalnog razvoja djeteta na putu odrastanja u zrelu, za život sposobnu osobu.

Današnje doba suvremenih dostignuća koja se neminovno reflektiraju na naš život i uvode promjene u svakodnevicu donijelo je promjene i na području igre. Moderna igra vezana je za tehnološke domete, sveprisutna je, zabavna, kod djece izuzetno dobro prihvaćena. No, što je stara, tradicionalna igra, a što moderna? Krenimo od početka.

Stare  igre prenose se s generacije na generaciju, usmenom predajom. Variraju u nazivima, sadržaju i načinu izvođenja. Igraju se u kući, na dvorištima, na ulicama, u parkovima. Kod njih nema dobne i spolne segregacije, svatko tko se želi uključiti dobrodošao je. Ne zahtijevaju asistenciju ni vođenje odraslih. Mogu se podijeliti na igre lovljenja, hvatanja, utrkivanja, pogađanja, glumljenja, pretvaranja, klasificiranja po sadržaju, igre s pjevanjem, igre duela, igre vještina.

Moderne igre podrazumijevaju igre koje koriste informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i uključuju korištenje računala, tableta, mobitela, igraćih konzola. U računalnim igrama djeca sudjeluju u virtualnom svijetu, virtualno surađuju sa suigračima, a sudjelovanje igrača nije ograničeno fizičkim prisustvom. Virtualni svjetovi omogućuju djeci provođenje različitih aktivnosti koje u stvarnom svijetu nije moguće realizirati (npr. letenje), nisu ograničeni prirodnim zakonitostima, već samo maštom i kreativnošću.

Što se tiče utjecaja starih ili modernih igara na razvoj djeteta, tu pobjedu, bez imalo sumnje, ipak odnose stare igre. Dakle, stare igre potiču razvoj samostalnosti, samopotvrde, samokontrole, a uvelike pospješuju motorički, kognitivni, socijalni i jezični razvoj. Kada bismo to razvrstali rezultat bi bio ovakav: motorički razvoj, koji prije svega podrazumijeva kretanje donosi opuštanje, poboljšanje koncentracije, smanjuje napetost, oslobađa od agresije. Doprinosi razvoju koordinacije pokreta, fine i grube motorike. Stare igre na području kognitivnog razvoja razvijaju kritičko mišljenje, potiču na donošenje zaključaka proizašlih iz vlastitih istraživanja, učenje iz vlastitog iskustva. U socijalnom segmentu  doprinose samokontroli, samodisciplini (čekanje reda, praćenje pravila). Dijete se uči komunikaciji, prihvaćanju partnera, poraza, rješavanju konfliktnih situacija – a što je preduvjet za socijalno i emocionalno društveno biće. Na jezičnom polju dolazi do bogaćenja rječnika, dijete je potaknuto na izražavanje vlastitih misli i iznošenje zapažanja.

Osim toga za izvođenje starih igara potrebno je vrlo malo ili pak nimalo sredstava. Ukoliko je potrebno uglavnom se koriste prirodni materijali koje dijete može naći u svojoj neposrednoj okolini, što ovisi o njegovoj snalažljivosti i kreativnosti.

Ono što je osnovna karakteristika modernih igara je dugotrajno sjedenje ili mirovanje (ovisno o tome koliko se vremena dijete zadrži u igri). Upravo tjelesna neaktivnost boljka je suvremenog doba iz koje izvire cijeli niz bolesti i kroničnih stanja s kojima se čovječanstvo danas bori.

Tjelesna neaktivnost čini i direktnu štetu na intelektualni razvoj djeteta obzirom da se u prvih pet do sedam godina djetetov mozak najviše razvija. Tu su i poremećaji pažnje i koncentracije kao i nedovoljna razvijenost oka kojoj pogoduje dugotrajno gledanje u ekran.

U ovoj kratkoj sintezi suprotstavljanja starih igara s modernima nastojali smo bar malo približiti njihove karakteristike i utjecaje na dijete. U nastavku donosimo izbor starih igara za koje nije potrebno ni točno određeno mjesto, ni vrijeme, tek malo dobre volje.

Stare igre

Neke od igara možete pogledati na sljedećim poveznicama:

https://www.youtube.com/watch?v=0zNz0d5dq5k  - igra Toplo-hladno

https://www.youtube.com/watch?v=64S_i9rh2V8  - igra Školica

https://www.youtube.com/watch?v=1j6r6z920rA  - igra Gumi-gumi /Lastika

https://www.youtube.com/watch?v=cXy_nqVrw2Y – igre špekulama

 

Pripremile odgajateljice: Martina Gašić, Iva Neral, Marija Petra Tiškivski, Vesna Marković i Iva Afrić