Zapošljavanje

Natječaj - odgojitelj pripravnik

- radno mjesto:  ODGOJITELJ – PRIPRAVNIK (m/ž) za rad s djecom s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj-2“ do 15. 10. 2023. godine - 1 izvršitelj
- mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija
- vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, od kojih će 5 sati raditi na Projektu „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj - 2“

Natječaj - odgojitelj

- radno mjesto:  ODGOJITELJ (m/ž) za rad s djecom s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj - 2“ do 15. 10. 2023. godine - 2 izvršitelja
- mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija
- vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, od kojih će 5 sati raditi na Projektu „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj - 2“

Natječaj - voditelj projekta

- radno mjesto:  VODITELJ PROJEKTA (m/ž)  na određeno vrijeme  za vrijeme trajanja Projekta „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj-2“ do 15. 10. 2023. godine - 1 izvršitelj
- mjesto rada: objekt Opatija ustanove Dječji vrtić Opatija
- vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Natječaj pralja-švelja

- radno mjesto: PRALJA-ŠVELJA (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
- mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija
- vrsta radnog odnosa: na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
- Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i Odnose se jednako na muški i ženski rod.

Natječaj spremačica

- radno mjesto: SPREMAČICA (m/ž) - na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad do 31. 08. 2022. godine - 3 izvršitelja
- mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija
- vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Natječaj odgojitelj - rad na zamjeni

- radno mjesto: ODGOJITELJ (m/ž) rad na zamjeni – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka odgojiteljice na posao - mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija
- vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Natječaj odgojitelj

- radno mjesto: ODGOJITELJ (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad do 31. 08. 2022. godine - 8 izvršitelja

- mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija
- vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

15. listopada 2021.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja od 27. 09.  2021. godine, članka 38. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 35/08 i 127/19.), članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 27. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija raspisuje dana 15. 10. 2021. godine natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića Opatija...

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

10. rujan 2021.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja od 02. 09. 2021. godine, članka 38. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 35/08 i 127/19.), članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 27. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija raspisuje dana 10. 09. 2021. godine raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice...

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/pripravnik (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 08. 02. 2021. godine objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ PRIPRAVNIK (m/ž), na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta “Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj” - 1 izvršitelj -