Natječaj - odgojitelj

09. siječanj 2024. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 26. Statuta Dječjeg vrtića Opatija i Odluka od 13. prosinca 2023. godine i 28. prosinca 2023. godine, raspisuje dana 9. siječnja 2024. godine NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za

  • radno mjesto: ODGOJITELJ (m/ž)
  • mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija
  • vrsta radnog odnosa i broj izvršitelja:
    • na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – tri (3) izvršitelja

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.