Online radionica za roditelje predškolaraca - Internet i vaše dijete

Online radionica za roditelje predškolaraca - Internet i vaše dijete

Pozivamo vas da se prijavite na online radionicu Internet i vaše dijete koja će se održati u utorak, 19.1. 2021. od 18 sati na Zoom platformi, a koja će se održati u organizaciji Udruge RODA.

Na radionici će se govoriti o navikama djece predškolske dobi pred ekranima, kako stvoriti obiteljsko okruženje koje ne potiče pretjerano korištenje ekrana te o načinima kako pomoći djeci da odrastu u sigurne i odgovorne korisnike digitalnih uređaja i sadržaja.  

Za dječje usvajanje osnovnih koncepata odgovornog i sigurnog sudjelovanja u digitalnom svijetu, ključne su odrasle osobe koje brinu o njihovom odrastanju, a najvažniju ulogu svakako igraju roditelji. Roditeljske navike korištenja digitalnih uređaja i sadržaja, razina osviještenosti o izazovima i opasnostima koje digitalni svijet donosi za djecu, utječu na obiteljske navike te na način na koji će i djeca  sudjelovati u digitalnom svijetu.

Ovom online radionicom želi se naglasiti da su teme sigurnog i odgovornog korištenja interneta djece, neodvojive od odgovornog roditeljstva koje nam je svima cilj. Ove teme nužno je u odgoj uključiti što ranije, kada djetetu prvi put u ruke date digitalni uređaj. Od prvih koraka u digitalnom svijetu, ne dozvolite da dijete odgajaju uređaji i dostupni sadržaji, a kasnije i vršnjaci. Jer, najučinkovitija sigurnosna zaštita u digitalnom okruženju upravo su educirano i osviješteno dijete te informirana, angažirana podržavajuća odrasla osoba, uz koju dijete otkriva digitalni svijet.

Rok za prijave: 18.1.2021. u 20h 
Prijave putem Google obrasca.

Izvor: https://www.roda.hr/