Znanost u vrtiću

Znanost u vrtiću

U želji da odgovaramo na dječje potrebe i znatiželju u vrtiću nastojim osmišljavati nove, zabavne i kreativne aktivnosti kroz koje djeca uče o svijetu oko sebe. Na taj način započela i je ova pedagoška godina u našem vrtiću zahvaljujući suradnji s Tinker Labs Rijeka čije su učiteljice za sve naše predškolce održale STEAM radionice. Na radionicama koje potiču znanstvenu pismenost od malih nogu, djeca su učila o struji i strujnom krugu te je svatko izradio svog malog robota. Nakon učenja o struji bavili su se kemijom pri čemu su učili o kemijskim reakcijama te su spoznali što se događa kad se spoje kemijske tvari koje se „ne vole“. Ovakvim oblicima odgojno-obrazovnog rada djeca iskustveno uče te znanost doživljavaju zanimljivom, korisnom i zabavnom.