Informacije za roditelje novoupisane djece - Dnevne rutine u vrtiću

Organizaciju odgojno-obrazovnog rada u našim vrtićima nastojimo što više prilagoditi potrebama djece i roditelja te se iz tog razloga tijekom mjeseca rujna prati dolazak djece u jutarnjim satima kao i njihov odlazak iz vrtića u poslijepodnevnim satima na temelju čega se postavlja organizacija rada odnosno vrijeme i ritam dnevni rutina u vrtiću za naredni period. Obzirom da djeca određenom dinamikom dolaze odnosno odlaze iz vrtića, odgojno-obrazovni rad u tim se periodima odvija u spojenim odgojnim skupinama. U jutarnjim se satima aktivnosti u spojenim odgojnim skupinama provode u periodu od 6:00 do 7:00 odnosno 7:30 sati, a u poslijepodnevnim satima odgojne skupine spajaju se nakon 16:00 sati. To su takozvana dežurstva. Naime u tim je periodima u vrtiću prisutan najmanji broj djece pa je stoga prisutan i najmanji broj odgajatelja te vaše dijete u tom razdoblju neće boraviti sa svojim odgajateljima i u svojim sobama dnevnog boravka već s dežurnim odgajateljima u dogovorenim prostorijama. Takvom organizacijom rada osiguravamo prisutnost oba odgajatelja iz svake skupine u vrijeme ručka i priprema za poslijepodnevni odmor kada su prisutna sva djeca što zahtijeva veći angažman oba odgajatelja kako bi se što bolje mogle zadovoljiti  individualne potrebe svakog djeteta u ovom dijelu dana.

Vrijeme jela

Organizacija uzimanja obroka provodi se najčešće prema sljedećem rasporedu:

  • Zajutrak od 8:00 do 9:00 sati - organiziran u sobama dnevnog boravka ili blagovaonici vrtića što ovisi o uzrastu djece. Roditelji koji djecu dovedu u vrtić nakon što je njihova odgojna skupina završila doručak trebali bi isti obaviti kod kuće. Jedan je razlog taj što odgajatelj nije u mogućnosti napuštati djecu radi odlaska po doručak u kuhinju za jedno dijete, a drugi je razlog potreba za osiguravanjem pravilnog vremenskog razmaka između dva obroka.
  • Doručak za djecu koja su upisana u 5,5-satni program te voće od 9:30 do 10:30 sati.
  • Ručak od 11:00 do 13:00 sati - organizira se na isti način kao i doručak (za mlađu djecu u sobama dnevnog boravka, a za stariju djecu u blagovaonici vrtića).
  • Užina oko 15:00 sati – u pravilu se konzumira nakon poslijepodnevnog odmora
  • Večera oko 18:00 sati za djecu koja su upisana u smjensku odgojnu skupinu

Jelovnici

Jelovnici vrtića izrađuju se u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ. Dva periodična jelovnika (proljeće-ljeto i jesen-zima) imaju po 6 tipova. Iz toga proizlazi da se pojedini tip ponavlja  svaki 7. tjedan.

Važeći raspored rada odgajatelja po odgojnim skupinama, raspored rada spojenih odgojnih skupina u jutarnjem i poslijepodnevnom periodu, raspored uzimanja obroka te jelovnici koji se tjedno mijenjaju bit će objavljen na oglasnim pločama u svakom vrtiću. U slučaju potrebe iste ćemo korigirati tijekom mjeseca rujna temeljem praćenja.

Vrijeme igre

Vrijeme za igru kroz različite aktivnosti (onu slobodnu ili organiziranu, u unutarnjem ili na vanjskom prostoru) u vrtiću traje čitav dan, osim u doba ručka i spavanja. Sve što stvaraju, uče, usvajaju - djeca čine kroz igru i zabavu!

Boravak na vanjskom prostoru

Tijekom dana djeca borave na vanjskom prostoru vrtića prema unaprijed dogovorenom rasporedu. Manja djeca ranije odlaze na vanjski prostor, a starija djeca nešto kasnije, jer je njihov ritam dana drugačiji. Na vanjskom prostoru djeca borave i u poslijepodnevnim satima i to obično nakon užine.

Vrijeme popodnevnog odmora

Vrijeme popodnevnog odmora različito je za djecu različite uzrasne dobi. Djeca na popodnevnih odmor kreću nakon ručka. Dakle, nakon ručka, započinje priprema za popodnevni odmor koji također za različitu djecu traje različito dugo, sukladno njihovim potrebama i navikama.

Starija djeca obično nemaju potrebu za popodnevnim odmorom (tzv. nespavači) te se u tom periodu za njih u sobama dnevnog boravka organiziraju mirnije aktivnosti. O prakticiranju popodnevnog odmora roditelji se dogovaraju s odgajateljima odnosno stručnom službom, sukladno dječjim potrebama.

Organizacija rada u slučaju bolovanja odgajatelja

Organizacija odgojno-obrazovnog rada provodi se prema posebnom rasporedu i u slučajevima kada su odgajatelji na bolovanju, a nije moguće osigurati adekvatnu zamjenu. Tada se odgojno-obrazovni rad provodi u spojenim odgojnim skupinama do 9:00 sati u jutarnjem periodu te nakon 15:00 sati u poslijepodnevnom periodu. U pravilu se spajaju odgojne skupine koje se nalaze u neposrednoj fizičkoj blizini, one koje i inače surađuju i zajedno provode dio aktivnosti tijekom dana.

Želimo napomenuti da će svaki roditelj dobiti detaljne informacije o vremenu jela i spavanja koje se odnose na skupinu koju pohađa njegovo dijete. Također, prvih dana boravka u vrtiću tijekom prilagodbe, novoupisana djeca ne konzumiraju obroke niti prakticiraju popodnevni odmor u vrtiću, već se u te rutine uključuju kroz proces prilagodbe u dogovoru odgajatelja i roditelja. 

Obzirom na specifičnost situacije vezane uz epidemiju COVID-19 roditelji će redovito biti obavještavani putem WEB stranice vrtića i oglasnih ploča o mogućim promjenama u organizaciji rada te općenito o raznim mjerama koje će se provoditi u cilju očuvanja zdravlja djece i odraslih, a sukladno preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te HZJZ o radu s djecom rane i predškolske dobi. Stoga vas molimo da redovito pratite naše objave.

Pripremila: Tanja Ujčić, pedagoginja