Natječaji za zapošljavanje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 14. 01. 2022. godine raspisuje natječaje:

  • na neodređeno vrijeme za:
    • pralja-švelja (m/ž) na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj - tekst natječaja pogledajte OVDJE
  • na određeno vrijeme za:
    • odgojitelja (m/ž) na određeno vrijeme zamjena – 1 izvršitelj - tekst natječaja pogledajte OVDJE
    • odgojitelja (m/ž) na određeno vrijeme do 31. 08. 2022. godine – 8 izvršitelja - tekst natječaja pogledajte OVDJE
    • spremačicu (m/ž) na određeno vrijeme do 31. 08. 2022. godine - 3 izvršitelja - tekst natječaja pogledajte OVDJE