Obavijesti za roditelje školskih obveznika o obustavi aktivnosti vezanih za upis u školu

Od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u prvi razred osnovne škole.

Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred.

Stručna povjerenstva škola i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba dužni su putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih poziva i na drugi primjeren način obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda.

Upisi u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole prema već utvrđenom ili novom rasporedu kojeg će utvrditi nadležna tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu temeljem dogovora o osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.

U skladu s rokovima iz upute o radu povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta usklađuje se i odobravanje pomoćnika u nastavi.