Obrasci za podnošenje zahtjeva

Poštovani roditelji, 

u slučaju da u narednom periodu želite ispisati dijete iz DV Opatija zbog odlaska u školu ili nekog drugog razloga, potrebno je podnijeti pismeni Zahtjev za ispis djeteta iz vrtića koji možete preuzeti OVDJE, a nalazi se u podrubrici ispis iz vrtića koja se nalazi u rubrici upisi u vrtić
Ispunjeni obrazac potrebno je poslati mailom na sljedeće adrese: [email protected] ili [email protected]. Prije ispisa potrebno je podmirit sve račune za boravak djeteta u vrtiću. 

Na mrežnim stranicama, također možete pronaći obrasce Zahtjeva za godišnji odmor te Zahtjeva za umanjenje cijene vrtića u slučaju bolovanja djeteta koji se nalaze u rubrici dokumenti i natječaji. Ispunjene obrasce također možete proslijediti na gore navedene adrese ili ih osobno dostaviti u Upravu vrtića na adresi A. Mihića 5 a. 

Naime, roditelji/skrbnici podnose Zahtjev za godišnji odmor sukladno Odluci Grada Opatije o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga te odluci Općine Lovran, u slučaju kada dijete, na traženje roditelja ne prisustvuje cijeli mjesec u vrtiću. Za taj se mjesec umanjuje cijena usluge za 50%, pod uvjetom da se o mjesecu kada dijete neće pohađati vrtić roditelj pismeno izjasni minimalno mjesec dana ranije. Umanjenje se može ostvariti najviše za dva mjeseca u godini.

Isto tako, roditelji/skrbnici podnose Zahtjev za umanjenje cijene vrtića u slučaju bolesti djeteta sukladno Odluci Grada Opatije o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga te odluci Općine Lovran, a u slučaju bolesti djeteta duže od dva tjedna odnosno 11 (jedanaest) radnih dana, kada se plaća nominalna cijena usluge razmjerno danima prisustva djeteta uz dostavu liječničke potvrde. O umanjenju cijene odlučuje Upravno vijeće.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

                                                                                                   DV Opatija