Učimo prostorne odnose

Učimo prostorne odnose

Prijedlozi su nepromjenjive vrste riječi koje označavaju odnos između bića, stvari i pojava. Prvi prijedlozi koje dijete usvaja su „u“ i „na“. Djeci s teškoćama jezičnog razumijevanja i/ili izražavanja prijedlozi predstavljaju velik izazov u učenju. Često imaju poteškoća prilikom korištenja ili ih upotrebljavaju na pogrešan način. Potrebno ih je postepeno usvajati kroz vježbu i svakodnevne situacije i to na ispravan način.  Moguće je zamijetiti kako se često događaju zamjene kod korištenja prijedloga gore/iznad. Stoga odrasli moraju ispravno koristiti prijedloge u radu s djecom kako bi ih ona naučila ispravno koristiti. 

Prijedlozi se koriste u određivanju vremenskih i prostornih odnosa. Sam proces usvajanja vremenskih i prostornih pojmova je dugotrajan. Djeca se od najranije dobi susreću s različitim  pojmovima koji se koristi u njihovoj okolini. Također, postaju svjesna vlastitog položaja u odnosu na prostor i stvari koje ih okružuju. 

Prostorna svjesnost se kod većine djece razvija spontano, no neka djeca imaju poteškoća u njihovom razumijevanju i usvajanju te im je stoga važno osigurati i ponuditi dodatne poticaje kroz vježbe kako bi ih lakše usvojila. Važno je pri tome da odrasli koriste pravilno nazivlje prostornih i vremenskih odnosa kako bi dijete što jednostavnije i efikasnije razvilo osjećaj vremenske i prostorne orijentacije. Pogrešno korištenje prijedloga često je uzrokovano korištenjem narječja ili žargona. Primjerice, umjesto iznad često se koristi riječ gore.

Kako započeti? Prije nego što dijete započne s korištenjem prijedloga vrlo je važno da ih razumije. Bitno je imenovati ono što se radi npr. „Loptu sam stavila na stolicu!“. Zatražite od djeteta da ono prati uputu koju mu dajete „Stavi loptu ispod stolice.“. Nakon što dijete uspješno stavi predmet na zadano mjesto, možete krenuti dalje. Kako bi potaknuli ekspresivni jezik, odnosno sposobnost jezičnog izražavanja, potrebno je nakon zadane upute, postaviti djetetu pitanje „Gdje je lopta?“. Ovisno o razini jezičnog izražavanja dijete će odgovarati s jednostavnijim ili složenijim izrazima. Poželjno je poticati dijete kako bi ono u spontanom govoru koristilo pune rečenice.

U nastavku možete pronaći materijale koji vam mogu pomoći pri objašnjenju i uvježbavanju prostornih odnosa. 

Prijedlozi
Znaš li gdje sam?
Radni listići1
Radni listići2