Upis djece u program predškole

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Dječji vrtić Opatija, Opatija objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA 2019./20. PEDAGOŠKU GODINU

Pozivaju se roditelji djece rođene od 01. 04. 2013. do 31. 03. 2014. godine s područja Grada Opatije i Općine Lovran koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole je obavezan za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

Obrazac za upis djece u program predškole možete preuzeti u prostorijama Uprave Dječjeg vrtića Opatija, Antona Mihića 5a, Opatija ili na Internet stranici vrtića www.djecji-vrtic-opatija.hr

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
  • presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom pod

nose se od 13. do 21. 01. 2020. godine u upravi DV Opatija, Antona Mihića 5a, Opatija od 08:00 do 15:00 sati, a u srijedu 15. 01. 2020. godine od 08:00 do 18:00 sati.

 Prijavnicu preuzmite ovdje: