Zahtjev za upis djeteta u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.

Uz zahtjev se obvezno prilaže izvod iz matične knjige rođenih za dijete koje se upisuje te ispunjeni Upitnik za roditelje nove djece (inicijalni upitnik) koji možete preuzeti OVDJE. Dokumenti potrebni za dobivanje bodova kojima se ostvaruje prednost pri upisu prilažu se ovisno o kriteriju koji se odnosi na roditelja i dijete.

Dokumenti se mogu učitati u PDF ili word formatu, maksimalna dozvoljena veličina dokumenata je 5 MB. Za lakše prikupljanje dokumenata za upise roditeljima se preporuča servis eGrađani kojem možete pristupiti putem mobilnih aplikacija za netbanking ili korisničkih podataka koje izdaje Fina. Za upise se možete obrati na mail [email protected], ili na broj telefona 051 272 407.

Molimo pregledajte sve stranice prijavnice i ispunite obavezna polja.

Napomene:

  • {{hint}}

Napomene:

  • {{hint}}

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga (ne uključuje roditelje koji imaju podijeljeno skrbništvo)

Za ostalu maloljetnu djecu u obitelji, odnosno uzdržavanu punoljetnu djecu na redovitom školovanju do 26. godine života ispuniti sljedeću tablicu:

{{$index+1}}.

Za dijete iz obitelji s troje ili više maloljetne djece, odnosno, uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do 26. godine dostaviti presliku izvoda iz matične knjige te djece bez obzira na datum izdavanja.

Dokumente dostavljaju isključivo obitelji s troje ili više maloljetne djece, odnosno, uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do 26. godine života.

Učitavanje dokumenata je moguće nakon što upišete broj djece u podacima o obitelji.

{{$index+1}}.

Upišite ime, prezime i OIB djeteta u podacima o obitelji

Napomena: za uzdržavanu punoljetnu djecu na redovitom školovanju do 26 godine života dostaviti presliku izvoda iz matične knjige i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana.
(koristiti gumb "UČITAJ DOKUMENT 2").

Dječji vrtić Opatija zadržava pravo uvida u originalne dokumente, odnosno traženje dostave istih.

Podnošenjem ovog Zahtjeva roditelj/skrbnik ovlašćuje DV Opatija da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od roditelja/skrbnika zatraži dodatne isprave, odnosno da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Molimo pregledajte sve stranice prijavnice i ispunite obavezna polja.

Vaš zahtjev je zaprimljen pod šifrom broj {{poll.responseData.code}}, a potvrda će biti poslana na Vašu e-mail adresu.

Molimo Vas da šifru sačuvate kako biste nakon objave rezultata upisa, pod istom mogli identificirati svoje dijete na listi upisane djece odnosno listi čekanja.

Upozorenje: