Ravnateljica

Ravnateljica vrtića od srpnja 2012. godine je Sabrina Jelić. Završila je studij Predškolskog odgoja pri Filozofskom fakultetu Zadru. Iza sebe ima 29 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja kao odgajateljica.

Posao ravnatelja u vrtiću je briga za osiguravanje svih materijalnih, organizacijskih i financijskih uvjeta za provedbu odgojno-obrazovnog rada, podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i cjelokupnog konteksta vrtića, poticanje timskog rada i koordiniranje svih službi vrtića. Ravnatelj također sudjeluje u promicanju odgojno-obrazovne djelatnosti predškolskog odgoja i prezentaciji postignuća vrtića u lokalnoj zajednici i šire.