Psihologinja

Psihologinja vrtića je Gorana Mišćenić, univ. spec. psych. Od svog dolaska u vrtić pažnju polaže brizi i radu s djecom s teškoćama u razvoju. Zajedno s odgajateljima i članovima stručnog tima pronalazi i predlaže načine zadovoljavanja primarnih djetetovih potreba, sudjeluje u planiranju zadaća odgojno-obrazovnog rada, te u odabiru postupaka i poticaja primjerenih djetetovoj dobi, situaciji, potrebama, posebnostima. Zalaže se za promicanje i unaprjeđenje predškolskog odgoja općenito. Sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija za odgajatelja unutar vrtića. Veliku pažnju posvećuje grupnom i individualnom radu s roditeljima kroz savjetovanje, edukaciju i preventivni rad. Uključena je u kreiranje i provedbu projekata koji se provode u vrtiću. Voditeljica je programa radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ i "Rastimo zajedno plus", Kluba očeva Rastimo zajedno, CAP programa - Programa prevencije napada na djecu. Promovirana je u zvanje stručnog suradnika savjetnika.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, Centra Rastimo zajedno te voditeljica Sekcije predškolskih psihologa pri Društvu psihologa PGŽ gdje koordinira i organizira stručno usavršavanje predškolskih psihologa.

e-mail: [email protected]