Tajništvo i računovodstvo

Na mjestu tajnice radi Željana Rogoznica, diplomirana pravnica. Ona se brine o važnim dokumentima, o usklađenosti općih akata vrtića, svakodnevno zaprima i šalje poštu ili druge važne obavijesti, obavlja dio kadrovskih poslova, vodi evidencije, zapisnike, priprema materijale za sjednice Upravnog vijeća sastavlja i objavljuje natječaje, izdaje potvrde i uvjerenja, vrši prijave, odjave i dr.

E-mail: [email protected]

U računovodsvu rade Silvija Mušćo Perković, diplomirana ekonomistica kao voditeljica računovodstva te Karolina Kaštelan kao računovotkinja. Usko surađujući s Gradom Opatija obavljaju sljedeće poslove: fakturiranje boravka djece, vođenje knjigovodstva saldakonti kupaca i dobavljača, financijksog knjigovodstva, praćenje naplate i dugovanja, obračun i isplate plaća.

 E-mail: [email protected] i [email protected]