Odgajatelji

Odgajatelji su nositelji odgojno-obrazovnog rada, nastoje maksimalno pratiti i zadovoljavati individualne potrebe i interese djece. Kroz igru i rad s različitim materijalima pomažu u razvoju dječjih kompetencija potičući aktivno učenje u suradničkom, planiranom, poticajnom okruženju.

Stalnim stručnim usavršavanjem kroz stručne skupove, radionice, predavanja, refleksivne praktikume prate suvremene znanstvene spoznaje i u suradnji sa stručnim timom podižu kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i istražuju mogućnosti novih pedagoških pristupa.
Svoj rad dokumentiraju i prezentiraju na stručnim skupovima, sudjelovanjem na izložbama i smotrama, objavljivanjem stručnih članaka te kroz organizaciju priredbi i aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Odgajatelji/ce zaposleni/e u našem vrtiću:

 1. Afrić Iva
 2. Arzon Ivana
 3. Babić Ivona
 4. Begić Agata
 5. Brčić Lea
 6. Buila Švađumović Ivana
 7. Buršić Andrea
 8. Cerin Patricia
 9. Čulin Dijana
 10. Demaria Ana
 11. Dumenčić Ivana
 12. Franković Maja
 13. Fruk Bura Moira
 14. Fućak Nikolina
 15. Gašić Martina
 16. Jozić Iva
 17. Juračić Doris
 18. Kojanović Slađana
 19. Kolarić Martina
 20. Komljenović Marta
 21. Kovačević Aleksandra
 22. Kružić Ana
 23. Kus Darija
 24. Lukić Andrea
 25. Ljubanović Josipa
 26. Maravić Jagoda
 27. Marčetić Karmen
 28. Marković Vesna
 29. Milat Iva
 30. Milković Suzana
 31. Neral Iva
 32. Nestorović Edina
 33. Pahlić Ivana
 34. Palmić Bojan
 35. Pavačić Sara
 36. Pavelić Cecilija
 37. Petrović Ivona
 38. Radosavljević Stella
 39. Rubeša Mirjana
 40. Rupena Monika
 41. Sobol Tea
 42. Stanić Lorena
 43. Strbad Sandra
 44. Šuša Biljana
 45. Tiškivski Marija Petra
 46. Topalušić Mateja
 47. Trdić Petra
 48. Tripar Jelušić Vanja
 49. Turković Gulin Katarina
 50. Turza Pašić Anja
 51. Vozila Daniela
 52. Vuković Izabela
 53. Žagar Josipa

Odgajatelji na određeno vrijeme:

 1. Bećirević Alma
 2. Galović Daria
 3. Grgurić Katja
 4. Kovačević Roberta
 5. Kučan Marija
 6. Martinčić Mirna
 7. Oreč Blanka
 8. Peša Okanović Ivana
 9. Podobnik Romeo
 10. Sušanj Marta
 11. Tomišić Marta
 12. Žigulić Kristina