Obveze

OBVEZE RODITELJA PREMA VRTIĆU

  • osigurati pratnju djeteta na putu od roditeljskog doma do vrtića i obratno, s osobom starijom od 18 godina
  • dijete osobno predati odgajatelju
  • uvažavati upute odgojno-obrazovnog osoblja vezanih za pravilan razvoj djeteta
  • uključivati se u različite oblike suradnje
  • prijaviti izostanak djeteta
  • poštivati obveze preuzete sklapanjem ugovora za tekuću godinu
  • redovito plaćanje računa