Rastimo zajedno

U Dječjem vrtiću Opatija od 2011. godine provode se radionice za roditelje “Rastimo zajedno“ koje se odvijaju u sklopu UNICEF-ova Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo “Prve tri su najvažnije“. Program je razvijen sa svrhom otkrivanja i jačanja roditeljskih uvjerenja, vrijednosti i ponašanja koje omogućuju ostvarivanje prava djeteta u obitelji. Radi se o jedanaest tematski povezanih radionica koje se održavju jednom tjedno u trajanju od dva sata, sa sljedećim tamama: Roditelji 21. stoljeća; Četiri stupa roditeljstva; Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta; Sva naša djeca i kako ih volimo; Slušanje – važna vještina roditeljstva; Kako dijete uči o svijetu oko sebe; Granice: zašto i kako?; Kreiramo i biramo rješenja; Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja; Biti roditelj: utjecaji i izbori; Završetak i novi početak. Svaka tema predstavlja cjelinu za sebe, ali i bitan dio cijelog programa koji je nepotpun bez neke od jedanaest radionica. Niti jedna radionica ne može se održati samostalno jer jedna drugu slijede smisleno i sadržajno. Roditelji koji se odluče na sudjelovanje u Programu, obvezuju se na kontinuirane i redovite dolaske.

Glavni ciljevi i svrha Programa radionica za roditelje “Rastimo zajedno” jesu omogućiti roditeljima da u ugodnoj, prijateljskoj, poticajnoj i podržavajućoj atmosferi uz pomoć stručnjaka i drugih roditelja razmjenjuju informacije, znanja, vještina i podršku koje onda mogu koristiti u ispunjavanju svojih roditeljskih odgovornosti. Roditelji s voditeljicama radionica razmjenjuju iskustva i ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo i o načinima na koji se odnose prema svojem djetetu, upoznaju bolje sebe kao roditelja te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Roditelji se na radionicama upoznaju i sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta i roditelja. Radionice promiču rast i razvoj kako roditelja, tako i djeteta.

Ovaj program roditeljima omogućava ostvariti neka od njihovih prava na podršku, koja im pripadaju jednostavno zato jer su roditelji. Sam se program temelji na spoznajama o važnosti razdoblja ranog razvoja za djetetov život te o velikoj važnosti roditeljskog odnosa prema djetetu u tom razdoblju, promiče dobrobit i olakšava puni razvojni potencijal djeteta, ali promiče i razvojni potencijal roditelja, odnosno podupire već postojeće te razvoj novih roditeljskih snaga i sposobnosti. Upravo je to ono što je roditeljima potrebno kako bi se lakše snalazili u zahtjevnoj ulozi roditeljstva. Program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ čini se savršenim za predstavljanje suvremenog pogleda na roditeljstvo, poticanje roditeljskih kompetencija kao i poticanje roditelja na pronalaženje osobnih odgovora u njihovom odnosu sa svojom djecom, s obzirom na njihovu čestu zabludu o postojanju univerzalnih rješenja i rješavanja problema „čarobnim štapićem“ psihologa ili nekog drugog stručnjaka. Radionice su prilika da se na jednom mjestu okupi veći broj roditelja koji će te ideje i nove spoznaje moći živjeti i širiti dalje u svojoj obitelji, ali i šire u kontaktu s drugim roditeljima motivirajući ih na promjene u odnosima sa svojom djecom kao i u odnosima u obitelji.

Roditelji uz pomoć tema koje se obrađuju u programu preispituju vrijednosti na kojima počiva njihovo roditeljstvo, uče o potrebama djece i roditelja te o načinima njihova zadovoljavanja, vježbaju komunikacijske vještine i odgovaraju na niz drugih pitanja za koja izraze interes. Roditelji članovi grupe Rastimo zajedno imaju mogućnost međusobno podijeliti svoje brige, čuti da i drugi imaju slična ili ista strahovanja. Međusobno si pružaju podršku, razumijevanje, razmjenjuju korisne ideje, smjernice i povratne informacije. Ove radionice olakšavaju razmjenu znanja i iskustva među roditeljima, omogućuju pojedincima da steknu bolji uvid u sebe i odnos sa svojim djetetom, omogućuju učenje, modeliranje, rješavanje problema, pronalaženje i isprobavanje novih rješenja i načina kroz međusobnu interakciju.

Odnos voditelja i roditelja u ovim je grupama partnerski što podrazumijeva da su stručnjaci i roditelji na istoj razini. Voditelji su stručnjaci za teorije o razvoju djece i roditeljstvu, za odgoj djece u institucionalnom okruženju, a roditelji su stručnjaci za svoju djecu i za sebe te imaju iskustvo života sa svojom djecom u vlastitoj obitelji. U ovom odnosu nužan je neautoritaran pristup voditelja koji omogućuje napuštanje njihove uloge eksperta te uključivanje autentičnog iskrenog dijaloga s roditeljima kao i učenje od njih.

Nakon završetka Programa provodi se evaluacija programa od strane roditelja kako bi se pratile promjene koje su nastale u roditeljskim uvjerenjima, odnosu i ponašanju prema djetetu te osjećaju roditeljske kompetencije. Rezultati pokazuju kako roditelji nakon programa pokazuju značajno manje slaganja s nekim tradicionalnim uvjerenjima glede odnosa prema djetetu i dječjeg ponašanja (npr. Mala djeca često plaču bez razloga pa je najbolje ne reagirati; Nekad je u redu udariti dijete ako dovodi svoj život u opasnost, primjerice kad se penje na prozor ili istrči na ulicu). Roditelji nakon programa pozitivnije procjenjuju svoje kompetencije i svoju roditeljsku djelotvornost (npr. Mislim da za odgoj svog djeteta imam dovoljno znanja i vještina). Također, pokazuju manje negativnih ponašanja prema djeci kao što su vikanje, a više razgovaraju s djetetom, više mu objašnjavaju, više provode vremena s djetetom u zajedničkim aktivnostima te su više usmjereni na njegove emocije odnosno ohrabruju dijete za izražavanje neugodnih emocija i tješe dijete, a znatno manje poučavaju, moraliziraju ili daju djetetu savjete.

Po završetku ciklusa od 11 radionica, roditelji se zajedno s voditeljicama mogu i dalje susretati, družiti i podržavati u Klubu roditelja Rastimo zajedno, koji se obično održava jednom mjesečno. 
Neke od roditeljskih izjava nakon završetka Programa: 
Što smatrate najkorisnijim dobitkom za sebe?
„Shvatila sam da ne mora biti sve onako kako sam ja zacrtala. Odnosno da je stvarno bitan cjelokupni odnos. I da se sve može ispraviti i promijeniti.“; „Spoznaja da savršen roditelj ne postoji, težiti biti odgovoran roditelj, uzimati u obzir sve aspekte djetetovog razvoja i njega kao osobe.“; „Tolerantnija sam, svoje dijete slušam i razumijem, više pričamo, pokušavamo razgovorom riješiti svoje probleme.“ 
Što smatrate najkorisnijim dobitkom za svoje dijete?
„Dobilo je zadovoljniju mamu, koja će ga poslušati i uključiti se u njegovu igru te poticati njegove interese.“; „Imam više strpljenja - bolje razumijem djetetove potrebe.; „Dijete je dobilo mamu koja je sretnija i svjesnija sebe i svoje uloge roditelja!“ 
Što ćete od naučenog primjenjivati u životu?
“Od svega po nešto, prilagodi ću sebi i svojem djetetu.”; “Nadam se većinu, sve je vrlo korisno i poželjno ali ono na što moram više obratiti pažnju je postavljanje granica, vježbanje strpljivosti i sl.” 
Koji pisani materijali su vam koristili?
“Svi pisani materijali će mi dobro doći! Ne samo meni, već i mojim prijateljima “; “Usmena iskustva voditeljica i drugih roditelja s radionice, pripremljeni materijali.”; “Skripte koje sam dobivala pomno sam proučavala i analizirala! Pročitala sam i knjigu Vaše kompetentno dijete.” 
Koja svoja očekivanja ste ispunili, a koja niste?
„Uvidjela sam svoje nedostatke i mane.”; „Upoznala sam divne osobe s kojim sam podijelila i lijepe i tužne strane roditeljstva.”; „Naučila sam kako kvalitetno provesti vrijeme s dijetom.” 
Što biste promijenili? Radionice bi bile bolje da…
“Traju duže od 11 tjedana.”; “Ništa, sve mi je bilo super.”; “Mi smo kreativno dodavale u radionicu kolače, recepte, savjete jedna drugoj…” 
Koji su vaši prijedlozi ili poruka voditeljicama?
„Ovu radionicu bi trebali proći svi roditelji. Kad bi se to učinilo bilo bi više razumijevanja između djece i roditelja, djece i druge djece, manje nasilja, više tolerancije i poštivanja.”; „Bilo bi lijepo kada bi i dalje „rasli zajedno“, kada bismo se nastavili družiti.”; „Voditeljicama hvala za sve lijepe riječi koje su nam uputile i što su bile s nama svaku srijedu iako neki od nas nisu mogli doći na sve radionice.”; „Voditeljice su odlično obavile svoj posao. Zavidim svim sljedećim sudionicima radionicama u kojoj ja neću biti. Sretno!“

Program radionica "Rastimo zajedno" provodi se i s odgojiteljima. Radionice s odgojiteljima nastale su kao odgovor na potrebu da se primjena Programa „Rastimo zajedno“ osim na roditelje proširi i na odgojitelje s ciljem da i oni usvoje i primjenjuju u svakodnevnom susretanju i radu s djecom i roditeljima vrijednosti, znanja i vještine koje Program promovira. Radionice s odgojiteljima najvećim su dijelom identične ili vrlo slične radionicama s roditeljima kako bi odgojitelji neposredno iskusili kako se radi s roditeljima (i što roditelji govore o svojoj djeci i svom roditeljstvu) te stekli znanja i vještine koje su ponuđene i roditeljima

Ciklus radionica s jednog grupom odgajatelja iz vrtića Opatija i Volosko proveden je tijekom 2014. i 2015. godine.

Voditeljice Programa radionica "Rastimo zajedno" su:

  • Gorana Mišćenić, psihologinja
  • Tea Sobol, odgojiteljica
  • Tanja Sudiskas, socijalna pedagoginja.

Osim voditeljica educiranih za provođenje Programa "Rastimo zajedno", u vrtiću su educirane i dvije voditeljice za provođenje Programa radionica "Rastimo zajedno Plus" za roditelje djece s teškoćama u razvoju:

  • Gorana Mišćenić, psihologinja
  • Tea Sobol, odgojiteljica.

Pripremila: Gorana Mišćenić, psihologinja