Prava

PRAVA RODITELJA I DJECE

Vrtić je institucija koja mora uvažavati temeljna prava djeteta izražena u Deklaraciji o pravima djeteta (UN 19959.) da žive u zdravoj sredini, da im bez izuzetka i diskriminacije društvo osigurava najbolje moguće uvjete za rast, razvoj i učenje, kako bi se skladno razvijala u tjelesnom, umnom i društvenom pogledu, u uvjetima slobode i dostojanstva.

Za odgoj predškolskog djeteta bitne su spoznaje da je dijete kvalitativno različito biće od odrasla čovjeka te da je predškolsko doba temeljno razdoblje čovjekova razvoja u kome se na specifičan način očituju i razvijaju osnovna obilježja te fizičke i psihičke mogućnosti. Razvoj u to doba određuje domete cjelokupnog razvoja u zreloj dobi, a kako u mnogočemu ovisi o uvjetima i utjecajima okoline te aktivnostima samog djeteta, to upućuje na značaj i specifične zadaće predškolskog odgoja u odnosu na odgoj u kasnijoj dobi.